Hakkında

Sanayi devriminden sonra yaşanan ve son yüzyıl içinde de sıklaşan finansal, ekonomik, siyasi krizler dünyayı yeni ekonomik ve finansal çözümler aramaya itmiştir. Başta ekonomik olarak güçlü İslam ülkelerinde başlayan ve devamında Amerika ve Avrupa’da Hızla büyüyen İslami finans, İslam ekonomisi, İslami Sigortacılık, katılım bankacılığı, helal ekonomi, helal gıda, helal turizm, helal finans konuları hakkında çalışma grupları oluşturularak incelenmeye başlanmıştır. Dünyada gerek fakültelerde gerekse lisansüstü eğitim veren okullarda İslam ekonomisi ve finansı alanında bölümler açılarak bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.  Bu bilgiler ışığında Merkezimizin amacı İslam’ın doğuşu ile getirilen prensiplere bağlı kalarak İslami ekonomik sistem ve finansman alanında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeyi:
  • ·         İslam ekonomisi ve finansı alanında akademik araştırma ve çalışmalar yapmak.
  • ·         Faizsiz ekonomik sistem, faizsiz bankacılık ve sigortacılık konularında toplumda bilinç oluşmasına yönelik çalışmalar yapmak.
  • ·         İslam ekonomisi ve finansı alanında yeni bilgiler üretmek ve uygulama modelleri geliştirmek.
  • ·         Ekonomik ve sosyal gelişmeleri, yapısal sorun ve imkânları bilimsel olarak inceleyip yorumlamak.
  • ·   İslam ekonomisi ve finansı alanında çalışmaları olan ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaç doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında araştırma ve çalışma yapacak akademisyenlere destek sağlamak.
  • ·         Ülkemizin İslam ekonomisi ve finansı alanındaki stratejilerinin başarıya ulaşması için her türlü bilimsel katkıyı sunmak.
  • ·         İslam ekonomisini doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiren tüm sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırma ve uygulamalar yapmak.
Misyon
İslami değerleri benimsemiş bir toplumun iktisadi olarak, çalışma sistemlerini incelemek ve sonuçlandırmaktır.
 
Vizyon
Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, eğitim çalışmaları gerçekleştirmek, projeler hazırlayarak, uluslararası düzenleyici ve denetleyici kurumlara işletmelere, sermaye piyasası kuruluşlarına, finans kuruluşlarına ihtiyaç duydukları stratejileri plan ve programları hazırlamaktır.
 

İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Meslek Yüksekokulları Kampüsü Gazi Caddesi No: 99 Çorum