Yönetim Kurulu Personel Listesi

Adı Soyadı : Abdullah Çolak
Ünvan : Prof. Dr.
Birim : İlahiyat Fakültesi
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/abdullahcolak

Adı Soyadı : KAŞİF HAMDİ OKUR
Ünvan :
Birim :
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/kasifhamdiokur

Adı Soyadı : Güngör Karakaş
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/gungorkarakas

Adı Soyadı : Eyyüp Ensari Şahin
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/eyupensarisahin

Adı Soyadı : Recep Çakar
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/recepcakar

Adı Soyadı : Erol Kuyma
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : Fen-Edebiyat Fakültesi
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/erolkuyma

Adı Soyadı : Harun Kısacık
Ünvan : Öğr. Gör.
Birim : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/harunkisacik

HİSEFAM Hitit Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Meslek Yüksekokulları Kampüsü Gazi Caddesi No: 99 Çorum